Bottennappare Herr, Dam och Junior vinn 200 kronor på ditt fiske!

Denna storfisk registrering skall inte förväxlas eller jämföras med Sportfiskarnas storfiskeregistrering även om vi använder oss av deras jämförelsetabell och vissa delar av deras regler.

 

Jämförelsevikter för registrering i kg

Abborre 1,6 Havsöring 7,0 Regnbåge 6,0
Asp 5,0 Hälleflundra 0,25* Ruda 1,8
Berggylta 1,4 Id 2,7 Röding 4,0
Bergskädda 0,3 Insjölax 8,0 Rödspätta 1,4
Björkna 0,8 Insjööring 6,0 Rötsimpa 0,4
Bleka (lyrtorsk) 4,0 Kanadaröding 4,0 Sandskädda 0,45
Blågylta 0,55 Karp 12,0 Sarv 1,2
Blåkäxa 0,5 Knot 0,4 Sik 2,5
Braxen 4,4 Kolja 1,2 Sill/strömming 0,35
Bäckröding 1,0 Kolmule 0,25* Sjurygg 0,25*
Faren 0,6 Kummel 0,25 Skrubbskädda 1,0
Fenknot 0,35 Lake 4,0 Skäggtorsk 0,35
Fjärsing 0,45 Lax 14,0 Slätvar 1,0
Färna 2,5 Lerskädda 0,25* Stäm 0,25*
Glyskolja 0,3 Lubb 10,0 Sutare 3,2
Gråhaj 0,25* Långa 9,0 Taggmakrill 0,4
Gråsej 6,0 Makrill 1,2 Tjockläppad multe 2,5
Gräskarp 8,0 Marulk 1,0 Torsk 17,0
Gädda 12,0 Mindre kungsfisk 0,45 Tunga 0,3
Gös 6,5 Mört 0,8 Vimma 1,0
Harr 1,5 Näbbgädda 0,8 Vitling 0,8
Havsabborre 1,0 Paddtorsk 0,3 Vitrocka 6,0
Havskatt 4,5 Piggvar 1,0 Ål (se punkt 4) 1,8
Havsål 0,25*

Regler

Flugfiskare, Spinnfiskare och Metare i sött och salt vatten, alla har lika goda chanser i tävlingen om årets STORFISK.

Tävlingen är öppen för fisk fångad i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

PLACERING EFTER PROCENTTAL: Anmäld fisk bedöms efter hur många procent dess vikt utgör i förhållande till artens jämförtal.

Så här fungerar det: Två anmälningar inkommer en aver en gädda på 14,6kg den andra är en mört på 1,05kg. Jämförtalet för gädda är 12kg och för mört 0,8kg. Gäddans vikt utgör 121,6% i förhållande till jämförtalet och mörten 131,25%

DEN BÄSTA FISKEN ÄR ALLTSÅ MÖRTEN

Regel 1. Årets storfisk räknas till det år den är fångad.

Regel 2. Endast fisk fångad på spö och krok, dock ej angeldon, räknas. Fisken skall ha krokats i munnen.

Regel 3. Anmälan skall åtföljas av tydligt foto som visar fisken från sidan, jämte fiskredskap som användes vid fångsten eller en måttstock av något slag.

Regel 4. Anmälan lämnas i formuläret nedan.

Regel 5. Som jämförtal används sportfiskarnas storfiskregister. Jämförtalet noteras av ansvarig i styrelsen samt framräkning av procenttalet.

Årets storfisk anmälan

*” anger obligatoriska fält

ÅÅÅÅ streck MM streck DD
Klockan*
:
Namn på fiskaren*
Adress*

Redskap

Ange firmanamn och modellbeteckning
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 256 MB.