OBS! Medlemskap i klubben för 2024 går bara att lösa fr.o.m. 1 dec 2023 t.o.m. 30 april 2024. Avgiften skall / måste betalas via bankgiro: 249- 9069

Kvittot på inbetalningen gäller som medlemskort tills kassören har skickat ut medlemsbeviset.

Medlemsavgift 2024

Medlemsavgiften gäller för kalenderår, 1/1 till 31/12.

GARANTİLİg

gg

Junior

t.o.m. 18 år.

125 kr/år

GARANTİLİg

gg

Senior

500 kr/år

GARANTİLİg

gg

Familj

I familj ingår hemmavarande barn och junior t.o.m. 18år)

750 kr/år

Bli medlem

PÅ INBETALNINGSKORTET SKALL DU SKRIVA: Namn, Personnummer (12 siffror), Adress , E-postadress och Telefonnr. på alla som ingår i medlemskapet.

Bankgiro 249-9069

Har du mail, sänd då ett mail till kassören Lotta Sjödin, lotta.flax@telia.com när ni har betalt medlemsavgiften. Lotta kan då bara kopiera en era E-postadresser i medlemsregistret.

Om personuppgifterna inte ryms på inbetalningskortet, skriv dem då i mailet till kassören.

Kvitto på gjord betalning gäller som medlemskort tills man får medlemskortet från kassören.

Tack på förhand

 

I medlemskapet ingår bland annat

  • Rätt till fiske i klubbens vatten
  • Mot uppvisande av medlemskort lämnas rabatt vid köp av fiskeutrustning hos Bil-Shopen i Vännäs.
  • Arbetskvällar en gång i veckan.
  • Fiskeresor
  • Mot uppvisande av medlemskort får du även fiska på Nyby fiskevårdsområde i Umeälven. Från Pengfors kraftverk till Trinnans utlopp.