SFK Bottennappet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) genom sitt medlemskap i Svenska Castingförbundet .  Genom klubbens medlemskap i Castingförbundet har vi fått möjlighet att starta denna hemsida.

I Sverige har Casting vuxit fram ur sportfisketävlingar. Man insåg vid dessa tävlingar det nödvändiga i att förkovra sig i att kasta långt och träffsäkert med sitt fiskeredskap. Detta ledde då till att man började tävla i Casting.

År 1939 antogs reglerna för kasttävlingar av Sveriges Riksidrottsförbund.  Casting var ända fram till 1961 då det var dags att bilda ett eget förbund, ett utskott i Svenska Sportfiskeförbundet.

Castingförbundet blev då antagen av Riksidrottsförbundet och blev en egen erkänd tävlingsidrott.