Ändamål och syfte

Sportfiskeklubben Bottennappet är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Vännäs med omnejd.

Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund och dess AC-distrikt. Samt Castingförbundet. Klubben bildades 1979

Klubben har till syfte:

  • att bidraga till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.
  • att verka för en god och aktiv miljö och fiskevård, syftande till bevarande och förbättrande av fiskemöjligheter för klubbens medlemmar.
  • att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintresse bland ungdomen och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden.
  • att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område.
  • att verka för ökat fiske och naturvett liksom respekt för andras rätt.
  • att verka för ett gott kamratskap mellan klubb och övriga förbunds medlemmar.
  • att befrämja ett gott samarbete med klubbar och andra kategorier av fiskare till att åstad kommande av god trivsel på fiskevatten.

Medlemskap

Rätt till medlemsskap äger varje person som är bosatt i Vännäs med omnejd och ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

Uteslutning

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas.

Fråga om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss bestämd tid yttra sig i ärendet.

Om föreningen

SFK Bottennappet Vännäs – Casting

Föreningens namn

1979-01-01

Bildad

30150-11

Föreningsnummer

Kjell Sjödin
Na:Drottninggatan 44 A
911 31 Vännäs

Postadress

093-510 084

Telefon

kjell.s.093510084@telia.com

E-post

249-9069

Bankgiro

802457-9586

Organisationsnummer