Styrelse

Kjell Sjödin

Ordförande
0935-100 84
070-671 00 92

Kent Eriksson

Vice Ordförande
070-682 23 23

Lotta Sjödin

Kassör
073-800 56 32

Britt-Marie Nordfjäll

Sekreterare
070-213 09 52

Jan Algotsson

Ledamot
070-560 10 48

Andre Nilsson

Ledamot
070-309 05 15

Tommy Svanefjord

Ledamot
073-020 66 52

Stig Lindgren

Suppleant
0935-262 62
070-241 84 45

Revisorer

Ulf Lindahl

Revisor
070-207 81 60

Vakant

Revisor

Anders Nilsefur

Suppleant
073-076 05 64

Kommitté för arbetskvällar

Roger Johansson

Ledamot
070-318 43 14

Jan Algotsson

Ledamot
070-560 10 48

Vakant

Ledamot

Redaktion

Kjell Sjödin

Ledamot
0935-100 84
070-671 00 92

Jan Algotsson

Ledamot
070-560 10 48

Sjökommitté

Ulf Lindahl

Ledamot
0935-330 32
070-207 81 60

Kent Eriksson

Ledamot
070-682 23 23

Jan Algotsson

Ledamot
070-5601048

Leif Kristoffersson

Ledamot
0935-401 04
070-338 13 87

Fest- och utflyktskommitté

Lek Lindahl

Ledamot
0935-330 32
076-847 55 91

Erik Westman

Ledamot
0935-103 98
070-674 45 15

Carola Strandman

Ledamot
0935-104 60
073-023 13 63

Vakant

Ledamot

Tävlingskommitté

Kent Eriksson

Sammankallande
070-682 23 23

Ulla-Britt Taflin

Ledamot
070-5577964

Jan Algotsson

Ledamot
070-560 10 48

Sven Taflin

Ledamot
073-058 77 41

Valberedning

Anders Nilsefur

Ledamot
073-076 05 64

Roger Johansson

Ledamot
070-318 43 14