Uppdaterade 2022-12-31

Fiskeregler för medlemmar i våra klubbsjöar

 • Ditt medlemskort skall alltid medfölja och bäras väl synligt vid fiske i våra klubbvatten!
 • Fiskedygnet räknas från 00.00 – 24.00 dvs. vid midnatt avslutas ditt fiskedygn och din kvot förnyas.

Två fiskar per dygn får fångas

 • Om du innehar junior eller seniorkort
 • Om du har familjekort men fiskar ensam
 • Barn ( t.o.m. 10 år) som ej är medlem och fiskar tillsammans med seniormedlem, fiskar på medlemmens kvot.

Fyra fiskar per dygn får fångas

 • Om du innehar familjekort och ni är två eller fler medlemmar som deltar i fisket.

Minimimått 30 cm

 • Gäller endast för öring

Fiskeredskap

 • Haspel, Spinn, Mete, Fluga och Pimpel.
 • Vi fiskar bara med ett spö åt gången oavsett vilket redskap vi använder.

Båtar

 • Fiske från båt är endast lovligt för medlemmar.
 • Båten får inte lämnas kvar när fisket avslutas för dagen
 • Båt- och Flytringsförbud gäller i Dammsjön efter den 1/10
 • Båtförbud är det i Yttre Josjön hela året.
 • Båtmotor får endast användas i samband med att något arbete utförs för klubbens räkning

Fisketillsyn

 • Klubbvattnen tillhör oss alla, vi bör och skall vårda dem tillsammans. Det vill säga undvika nedskräpning och skadegörelse.
 • Hjälpas åt att följa uppsatta regler och vid behov själv agera muntligen när vi ser överträdelser.
 • Alla medlemmar, även du som inte är fisketillsynsman har rätt att säga till andra fiskande vid överträdelser av fiskeregler.
 • Om du har möjlighet så tillkalla även fisketillsynsman.

 

Yttre Josjön

 • Yttre Josjön är ett rent klubbvatten, endast för medlemmar.
 • Inga fiskekort säljs för detta vatten.
 • Medlemskortet skall bäras väl synligt.
 • Man får endast fiska med fluga eller kula och fluga ( max 3 flugor).
 • Fisket skall bedrivas med hullinglösa krokar eller intryckta hullingar vid Catch and Release fiske.
 • Fisket skall avslutas efter den först avlivade fisken.
 • Ett spö per person. Fiskespöt skall hållas under uppsikt i omedelbar närhet av fiskaren under fisket.
 • Max EN fisk per kalenderdygn och medlem.
 • Minimistorlek öring 30 cm.
 • Flytring är tillåtet. Isfiske är tillåtet från 1/4

Dammsjön

 • Är ett blandat klubb och fiskekortsvatten.
 • Medlemskort eller fiskekort skall bäras väl synligt.
 • Man får fiska med Haspel, Spinn, Mete, Fluga, Pimpel.
 • Ett spö per person. Fiskespöet skall hållas under uppsikt i omedelbar närhet av fiskaren under fisket.
 • Max två fiskar per person och kalenderdygn.
 • Max en, om en fisk redan är fångad i Yttre Josjön.
 • Begränsningen gäller endast ädelfisk