2013-10-03 | Källa: Mikael Ärfström till stora delar

Catch and release skola

Att släppa tillbaka fisk som inte håller måttet, eller ses som viktig avelsfisk eller helt enkelt av den anledningen att man inte vill ta upp mer än man behöver, blir allt mer accepterat.

Men gör man inte det på rätt sätt är det tyvärr till ingen nytta. Här är tips på hur du bäst sätt återutsätter fisk!

  • Fiska med hullinglösa krokar eller med krokar där hullingen är intryckt.
  • Drilla inte fisken mer än nödvändigt. En alltför slutkörd fisk dukar under av mjölksyra, tänk extra mycket på detta om vattentemperaturen är hög (> 17 grader)
  • Använd håv. Håven gör att du kan minska drillningstiden. Håven skall vara av knutlös typ för att inte knutarna ska rispa upp fiskens slemskikt.
  • För att minimera dödligheten efter återutsättning måste stor varsamhet tas vid hanteringen av fisken. Det är viktigt att fisken utsätts för ett minimum av luft exponering, fisken bör därför krokas av i vattnet med hjälp av en tång.
  • Ta aldrig i fisken med torra händer, blöt dem före i vattnet. En fisk är växelvarm, dvs. har samma kroppstemperatur som det omgivande vattnet. Tar man i fisken med 32 grader varma fingrar orsakar det brännskador på fisken.
  • Håll fisken i vattnet så mycket som möjligt. För att ta en bild, var redo med kameran, lyft fisken försiktigt i buken, akta gälarna och ta en par snabba bilder innan du åter sänker ner fisken i vattnet. Därför skall man blöta händerna ordentligt i vattnet före man tar i fisken.
  • Håll fisken i vattnet tills du ser att den återhämtat sig och simmar iväg av egen kraft.

Bakgrundsfakta

Det har gjorts åtskilliga studier om Catch & Release och de pekar åt samma håll. Fisk som återsätts på rätt sätt har mycket stora chanser till överlevnad. Naturligtvis är det många saker att ta hänsyn till. Fisk som återsätts löper under återhämtningsperioden större risk att bli mat åt rovfiskar, mink och liknande. Fiskens slemskikt är också deras immunförsvar. Därför kan fisk som återutsätts med skadat slemskikt verka pigg och kry till en början men senare drar på sig diverse sjukdomar och liknande till följd av ökad känslighet p.g.a. skadat slemskikt.

Därför är det mycket viktigt att ha detta i åtanke vid återutsättning. Men summan av kardemumman är ändå; ju fler som sätts tillbaka, desto fler kommer att också att klara sig och du har chansen att fånga just den här öringen igen nästa år och då har den dessutom hunnit bli större – inte så dumt va?

Video som visar grunderna för återutsättning av fisk