2006-02-23

SFK Bottennappets Handlingsprogram, alkohol- drog och dopingpolicy.

Utdrag ur:

STADGAR FÖR SPORTFISKEKLUBBEN BOTTENNAPPET I VÄNNÄS

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Sportfiskeklubben Bottennappet är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Vännäs med omnejd.   

Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund och dess AC-distrikt.

Klubben har till syfte:
  • att bidraga till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.
  • att verka för en god och aktiv miljö och fiskevård, syftande till bevarande och förbättrande av fiskemöjligheter för klubbens medlemmar.
  • att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintresse bland ungdomen och  däri -genom ge dem ett ökat utbyte av fritiden.
  • att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område.
  • att verka för ökat fiske och naturvett liksom respekt för andras rätt.
  • att verka för ett gott kamratskap mellan klubb och övriga förbunds medlemmar.
  • att befrämja ett gott samarbete med klubbar och andra kategorier av fiskare till att åstadkommande av god trivsel på fiskevatten.

Slut utdrag.

Mål

Genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintresse, bland barn och ungdomar och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden och göra den meningsfull. För att på så sätt skjuta upp eller förhindra eventuell alkohol eller drog debut.

 

Insatser

  • Klubbens barn och ungdomsverksamheten skall vara fri från alkohol och droger.
  • Öppna aktiviteter i samarbete med skolorna i Vännäs.
  • Arbetskvällarna i klubbstugan är öppen även för ungdomar som inte är medlemmar men som är intresserade av att ”prova på” klubbens aktiviteter.