KM Mete 2023 Resultat

HERR

1. Tommy Svanefjord 1-2 19 p 1640 g

2. Kent Eriksson 1-2 19 p 1310 g

3.Sven Taflin 1-3 18 p

4.Robert Höglander 3 7p

5. Roger Johansson 5 5 p

DAM

1. Ulla britt Taflin 1-1 20 p

2. Ingeli Wallberg 2-2-18 p

3. Linda Höglander 3 7p

BARN

1.Viktor Höglander 1. 10 p

Tävlingar avgjordes två i Pengån Pengsjö.En i Umeälven.

Ett stort tack till deltagare o ledamöter i tävling. Kent Eriksson