Dags att lösa medlemskap för 2024

OBS! Medlemskap i klubben för 2024 går bara att lösa fr.o.m. 1 dec 2023 t.o.m. 30 april 2024. Avgiften skall / måste betalas via bankgiro: 249- 9069 Kvittot på inbetalningen gäller som medlemskort tills kassören har skickat...